Glaci Aid

Technické informace

Hasicí sprej GlaciAid je tvořen bezešvou válcovou nádobkou vyrobenou z taženého hliníku. Celý povrch i vnitřek nádobky je opatřen nástřikem odolnou barvou, z vnějšku s textovými a grafickými informacemi, včetně podrobného návodu k použití a důležitých varování na kvalitní plastové rozbalovací etiketě. Detaily pro jednotlivé řady MK budou vždy vyspecifikovány v patřičném bezpečnostním, technickém a produktovém listu pro danou verzi. Vrchní část nádobky má kuželovité zakončení, v němž je zalisován ventil. Na ventil je nasazen plastový rozprašovač, který zajišťuje napěnění směsi a její rozptýlení s optimálním distribučním objemem. Hasivo se nachází ve speciálním váčku uvnitř nádoby a nepřichází s nádobou ani s hnacím plynem do styku, proto je možné garantovat maximální životnost použité hasební směsi – premixu udané výrobcem. Mezi stěnami nádobky a váčkem je stlačený hnací plyn zajištující vyprazdňování hasiva v případě jeho použití. Sprej je opatřen snímatelnou krytkou z umělé hmoty, která chrání rozprašovací ventil. Sprej je plně funkční ve všech polohách. Niže jsou uvedené specifika hašení různých tříd požárů – jak využít co nejefektivněji obsah hasiva.

Technické informace hasicího spreje GlaciAid MG-400 praktické pro uživatele:

 • hasivo: speciální premix ABF, Li-ion
 • obsah hasiva: 400 ml / 440g
 • hmotnost kompletního obalu s víčkem a tryskou: 105 g
 • dostřik: 2 m optimálně, až 4 m maximálně
 • doba činnosti: 13 s
 • provozní teploty: -15°C až +50°C
 • výtlačný plyn: vzduch 9 bar při +20°C
 • doba použitelnosti: 2 roky zákonná záruka + 4 roky plná funkčnost garantovaná výrobcem
 • datum výroby a číslo šarže: viz dno nádoby
 • tvar hasicího proudu: aerosol napěněných jemných a hrubších kapek, ve formě středně se rozšiřujícího kužele, distribuce cca 30 ml/sec
 • hasí požáry třídy: A, B, C do 3bar, E do 400V, F, Li-ion akumulátory
 • funkční v poloze: plně ve všech
 • možnost přerušit hašení: kdykoli uvolněním tlaku na trysku
 • možnost obnovit hašení: kdykoli tlakem na trysku do vyprázdnění obsahu

Převážením spreje na kuchyňské digitální váze si uživatel může kdykoliv ověřit zůstatek hasiva ve spreji 
 (zobrazená hmotnost minus hmotnost obalu s víčkem 105 g = hmotnost zůstatkového obsahu hasiva)

Doporučujeme mít v pohotovosti vždy jeden „plný nový“ sprej a ten částečně použitý nechat na dopotřebování,
např. při zabezpečení pálení ohňů, grilování a podobně.

Specifika hašení různých tříd požárů - jak využít co nejefektivněji obsah hasiva:

GlaciAid MG-400 lze použít k bezpečnému a vysoce efektivnímu hašení pevných a kapalných hořlavin, plynových zařízení do provozního tlaku 3 bary, na hašení tuků a olejů a běžných elektrických spotřebičů do provozní napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru.

A-pevných hořlavin (bytová zařízení, dřevo, papír, guma, plasty, textil…)

B-kapalných hořlavin (benzin, nafta, petrolej, ředidla, barvy; v menší míře i polární hořlaviny…)

C-hořících plynových zařízení do provozního tlaku 3 bar (sporáky, vařiče…)

E-běžných elektrospotřebičů do provozního napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru

F-hořících tuků i olejů (fritézy, grily, trouby, mikrovlnné trouby…)

Li-lithium iontové akumulátory a baterie

Zkouška verze spreje MK2 u SZÚ Brno na hašení Li-ion akumulátorů:

 • Hašený objekt: akupack složený z nabitých akumulátorů 18650
 • Ochrana akumulátoru: ne, průmyslové provedení
 • Kapacita jednotlivých akumulátorů: 2,6 až 3,6 Ah
 • Napětí jednotlivých akumulátorů: 2,8 V až 4,25 V
 • Počet akumulátorů v akupacku: 30 ks
 • Rozměr akupacku: 5 x 6 ks akumulátorů
 • Hmotnost akupacku: 1430 g
 • Orientace akumulátorů v akupacku: na výšku, plusové kontakty nahoře

   

  Iniciace požáru akupacku: zapálená hořlavá nepolární kapalina na vodní hladině, umístěná pod akupackem tak, aby horní části plamenů zasahovaly celý akupack umístěný na nehořlavém roštu.

  Doba hoření iniciační hořlaviny: do zapálení akupacku.

  Objem iniciační hořlaviny: potřebný k zapálení akupacku.

  Doba hoření akupacku bez iniciační hořlaviny do zahájení hašení: do 1 minuty.

  Doba hašení akupacku požadovaná výrobcem hasicího spreje: do vyčerpání hasiva bez časového omezení Výsledek hašení akupacku požadovaný výrobcem hasicího spreje: uhašeno.

  Výsledek zkoušek hašení akupacku dle zkoušky SZÚ Brno: Svazek akumulátorů 18650 byl nad hořlavou kapalinou zapálen, docházelo k postupnému hoření jednotlivých akumulátorů sršením, zbylé akumulátory byly rozžhavené do žluta a spékaly se, proces hoření probíhal uvnitř akumulátorů, následně byla odstraněna iniciační hořlavina a započalo hašení.

  ,,Li-ion akupack byl UHAŠEN do 10 minut a hasivem ochlazen na možnost položení holé dlaně.“


  Číslo:
  MG400MK2/2015/830/1

  Číslo zkušebního protokolu: 39-15153/M (SZÚ Brno)

Technické informace - dokumenty

Glaci Aid

GlaciAid MG-400 MARK2

Speciální hasicí sprej
580 Kč s DPH
 • Speciální hasicí sprej na hašení olejů, lithiových akumulátorů a všech ostatních tříd požárů i pod napětím.

Držák celé láhve spreje GlaciAid

Speciální hasicí sprej
189 Kč s DPH
 • Držák vyrobený na míru pro GlaciAid Mark2. Plastový držák je vhodný svojí velikostí pro držení hasicího spreje GlaciAid po všech stranách. Jednoduše zaklapnete sprej do držáku.