Glaci Aid

Technické informace

Hasicí sprej GlaciAid je tvořen bezešvou válcovou nádobkou vyrobenou z taženého hliníku. Celý povrch i vnitřek nádobky je opatřen nástřikem odolnou barvou, z vnějšku s textovými a grafickými informacemi, včetně podrobného návodu k použití a důležitých varování na kvalitní plastové rozbalovací etiketě. Detaily pro jednotlivé řady MK budou vždy vyspecifikovány v patřičném bezpečnostním, technickém a produktovém listu pro danou verzi. Vrchní část nádobky má kuželovité zakončení, v němž je zalisován ventil. Na ventil je nasazen plastový rozprašovač, který zajišťuje napěnění směsi a její rozptýlení s optimálním distribučním objemem. Hasivo se nachází ve speciálním váčku uvnitř nádoby a nepřichází s nádobou ani s hnacím plynem do styku, proto je možné garantovat maximální životnost použité hasební směsi – premixu udané výrobcem. Mezi stěnami nádobky a váčkem je stlačený hnací plyn zajištující vyprazdňování hasiva v případě jeho použití. Sprej je opatřen snímatelnou krytkou z umělé hmoty, která chrání rozprašovací ventil. Sprej je plně funkční ve všech polohách. Niže jsou uvedené specifika hašení různých tříd požárů – jak využít co nejefektivněji obsah hasiva.

Technické informace hasicího spreje GlaciAid MG-400 praktické pro uživatele:

 • hasivo: speciální premix ABF, Li-ion
 • obsah hasiva: 400 ml /  415g
 • hmotnost kompletního obalu s víčkem a tryskou: 105 g
 • dostřik: 2 m optimálně, až 4 m maximálně
 • doba činnosti: 13 s
 • provozní teploty: -15°C až +50°C
 • výtlačný plyn: vzduch 9 bar při +20°C
 • doba použitelnosti: 2 roky zákonná záruka + 4 roky plná funkčnost garantovaná výrobcem
 • datum výroby a číslo šarže: viz dno nádoby
 • tvar hasicího proudu: aerosol napěněných jemných a hrubších kapek, ve formě středně se rozšiřujícího kužele, distribuce cca 30 ml/sec
 • hasí požáry třídy: A, B, C do 3bar, E do 400V, F, Li-ion akumulátory
 • funkční v poloze: plně ve všech
 • možnost přerušit hašení: kdykoli uvolněním tlaku na trysku
 • možnost obnovit hašení: kdykoli tlakem na trysku do vyprázdnění obsahu

Převážením spreje na kuchyňské digitální váze si uživatel může kdykoliv ověřit zůstatek hasiva ve spreji 
 (zobrazená hmotnost minus hmotnost obalu s víčkem 105 g = hmotnost zůstatkového obsahu hasiva)

Doporučujeme mít v pohotovosti vždy jeden „plný nový“ sprej a ten částečně použitý nechat na dopotřebování,
např. při zabezpečení pálení ohňů, grilování a podobně.

Specifika hašení různých tříd požárů - jak využít co nejefektivněji obsah hasiva:

GlaciAid MG-400 lze použít k bezpečnému a vysoce efektivnímu hašení pevných a kapalných hořlavin, plynových zařízení do provozního tlaku 3 bary, na hašení tuků a olejů a běžných elektrických spotřebičů do provozní napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru.

A-pevných hořlavin (bytová zařízení, dřevo, papír, guma, plasty, textil…)

B-kapalných hořlavin (benzin, nafta, petrolej, ředidla, barvy; v menší míře i polární hořlaviny…)

C-hořících plynových zařízení do provozního tlaku 3 bar (sporáky, vařiče…)

E-běžných elektrospotřebičů do provozního napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru

F-hořících tuků i olejů (fritézy, grily, trouby, mikrovlnné trouby…)

Li-lithium iontové akumulátory a baterie

Zkouška verze spreje MK2 u SZÚ Brno na hašení Li-ion akumulátorů:

 • Hašený objekt: akupack složený z nabitých akumulátorů 18650
 • Ochrana akumulátoru: ne, průmyslové provedení
 • Kapacita jednotlivých akumulátorů: 2,6 až 3,6 Ah
 • Napětí jednotlivých akumulátorů: 2,8 V až 4,25 V
 • Počet akumulátorů v akupacku: 30 ks
 • Rozměr akupacku: 5 x 6 ks akumulátorů
 • Hmotnost akupacku: 1430 g
 • Orientace akumulátorů v akupacku: na výšku, plusové kontakty nahoře

   

  Iniciace požáru akupacku: zapálená hořlavá nepolární kapalina na vodní hladině, umístěná pod akupackem tak, aby horní části plamenů zasahovaly celý akupack umístěný na nehořlavém roštu.

  Doba hoření iniciační hořlaviny: do zapálení akupacku.

  Objem iniciační hořlaviny: potřebný k zapálení akupacku.

  Doba hoření akupacku bez iniciační hořlaviny do zahájení hašení: do 1 minuty.

  Doba hašení akupacku požadovaná výrobcem hasicího spreje: do vyčerpání hasiva bez časového omezení Výsledek hašení akupacku požadovaný výrobcem hasicího spreje: uhašeno.

  Výsledek zkoušek hašení akupacku dle zkoušky SZÚ Brno: Svazek akumulátorů 18650 byl nad hořlavou kapalinou zapálen, docházelo k postupnému hoření jednotlivých akumulátorů sršením, zbylé akumulátory byly rozžhavené do žluta a spékaly se, proces hoření probíhal uvnitř akumulátorů, následně byla odstraněna iniciační hořlavina a započalo hašení.

  ,,Li-ion akupack byl UHAŠEN do 10 minut a hasivem ochlazen na možnost položení holé dlaně.“


  Číslo:
  MG400MK2/2015/830/1

  Číslo zkušebního protokolu: 39-15153/M (SZÚ Brno)

Technické informace - dokumenty

Glaci Aid

GlaciAid MG-400 MARK2

Speciální hasicí sprej
438 Kč s DPH
 • Speciální hasicí sprej na hašení olejů, lithiových akumulátorů a všech ostatních tříd požárů i pod napětím.
Držák celé láhve spreje GlaciAid

GlaciAid MG-400 MARK2 + Držák celé láhve spreje

607 Kč s DPH
 • Speciální hasicí sprej na hašení olejů, lithiových akumulátorů a všech ostatních tříd požárů i pod napětím.
 • Držák vyrobený na míru pro GlaciAid Mark2. Plastový držák je vhodný svojí velikostí pro držení hasicího spreje GlaciAid po všech stranách. Jednoduše zaklapnete sprej do držáku.
oblíbené

Držák celé láhve spreje GlaciAid

Speciální hasicí sprej
189 Kč s DPH
 • Držák vyrobený na míru pro GlaciAid Mark2. Plastový držák je vhodný svojí velikostí pro držení hasicího spreje GlaciAid po všech stranách. Jednoduše zaklapnete sprej do držáku.